Varför ditt avlopp luktar – och vad du kan ändra för att aldrig behöva ta itu med det igen

Ett avloppssystem tas ofta för givet. Det är först när vi märker symptom på ett igensatt avlopp, så som översvämmade toaletter, långsamt tömda handfat eller en rutten lukt, som vi förstår vikten av hur väl det fungerar. SmartPipe System Oy introducerar nya, biologiska lösningar på marknaden som löser dessa problem för gott.

Om du någonsin har behövt öppna ett avloppsrör i ditt hem för att ta bort hår eller andra blockeringar från ett avlopp, har du förmodligen märkt ett otäckt lager av slam i röret. Med tiden fortsätter detta lager att växa, vilket försämrar funktionaliteten i hela avloppssystemet.

-Den vanligaste lösningen är att skynda till närmaste stormarknad och köpa en kemisk propplösare. Även om dessa produkter hjälper tillfälligt, utgör de en större utmaning. När miljontals liter kemisk propplösning dumpas i avlopp varje år, orsakar de en betydande börda för avloppsreningsverken, vilket i slutändan skapar problem för miljön,  beskriver Mikko Eskola, chef för affärsutveckling på SmartPipe System Oy.

Grundorsaken till slamlager i avloppsvatten

Slamlagret bildas av olika ämnen som kommer in i ledningen tillsammans med vattnet. Dessa inkluderar oftast:

  • Fetter
  • Oljor
  • Hår
  • Tvål- och tvättmedelsrester

Avloppssystem är baserade på gravitation, det vill säga vatten rinner först framåt och slutligen nedåt. I praktiken spolas rörledningar ständigt med vatten, men detta ensamt är inte tillräckligt för att avlägsna rester eller organiskt material från rörledningsytorna. Fett är överlägset det knepigaste, eftersom det inte är vattenlösligt och lätt fäster på rörytan. Vid varje användning av avloppet samlas fler ämnen i rören. Utan underhåll av rörledningen blir lagret tjockare med tiden, vilket slutligen orsakar blockeringar, översvämningar och obehaglig lukt.

Tilltäppta rör skrämmer bort dina kunder

När organiskt avfall börjar ruttna bildas svavelvätelukt. Lukten, som liknar ruttna ägg, är mycket obehaglig. Den attraherar olika typer av insekter, som bananflugor, vilket ger en ohygienisk helhetsbild av vilket hem eller professionell anläggning som helst.

-Talesättet ”ur syn, ur sinn” gäller inte när vi pratar om avlopp. Om igensatta avlopp förblir obehandlade börjar den ruttna lukten av försummade rör hänga kvar överallt. Även den mest fantastiska service går obemärkt förbi om dina kunder distraheras av insekter och dålig lukt, betonar Eskola.

Borta för alltid med nytt biologiskt avloppsunderhåll

Lyckligtvis finns det nya hållbara sätt att lösa de mest typiska avloppsproblemen permanent. SmartPipe System Oy har utvecklat effektiva lösningar för att hålla rörledningarna rena hela tiden och undvika onödiga problem i avloppet eller för miljön. De nya produkterna är baserade på biologiskt avloppsunderhåll och lämnar inget annat än vatten och syre kvar i rörledningen efter användning.

-Till exempel innehåller vår nya enlitersprodukt, BioTroop BL-20, miljontals icke genetiskt modifierade mikrober. När de väl har hällts ner i avloppet aktiveras dessa mikrober och bokstavligen äter upp eventuella blockeringar i deras väg, beskriver Eskola.

En praktisk doseringsflaska hjälper till att dosera 20 ml i avloppen bokstavligen var som helst där avloppsproblem har orsakat oro: hushållskök, badrum, hotellrum och så vidare.

Med frekvent användning löser BioTroop BL-20 inte bara ett problem, utan gör det genom att vara enkel att använda, säker, miljövänlig och ett steg framåt inom hållbarhet.