Rörvänlig rengöring

Rörvänlig rengöring

Organiskt avfall, såsom fett, stärkelse, cellulosa och proteiner, samlas i fettavskiljare och på insidan av rörledningar, vilket kan orsaka många olika slags problem och bilda stopp, luktproblem och svavelväte som försämrar rörets skick. Dessutom kan organiskt avfall locka insekter och skapa optimala förökningsförhållanden för t.ex. bananflugor. Dessa olägenheter kan medföra ekonomiska förluster i form av ökade affärsrisker eller högre avloppsvattenavgifter.

 

Vårt servicekoncept bygger på principerna om hållbar utveckling. Vi använder alltid miljövänliga och trygga produkter av högsta möjliga kvalitet. Våra produkter är baserade på vår egenutvecklade innovation, en biologisk lösning som innehåller en gynnsam kombination av olika levande mikrobstammar. Dessa mikrober livnär sig på organiskt avfall, vilket innebär att de rengör avloppet och fettavskiljaren samtidigt som de förebygger bildandet av svavelgaser som är skadliga mot rörledningar. Mikroberna lämnar vatten och koldioxid efter sig.

 

Vår rörvänliga produkt rengör röret och förebygger stopp. Mikroberna sprids också till fettavskiljaren och avlägsnar biologiskt avfall, vilket reducerar luktproblem och förlänger fettavskiljarens tömningsintervall betydligt. Mindre mängder av organiskt avfall i avlopp och fettavskiljare förbättrar deras drift och förlänger deras livslängd, och kan till och med skjuta upp behovet av stamrenoveringar som ofta görs på grund av bl.a. sköra rör. Mindre mängder av organiskt avfall betyder också färre problem med lukter och insekter.

 

Med tanke på miljön minskar vår biologiska produkt avloppsvattnets miljöpåverkan och underlättar avloppsreningsprocessen. Kostnaderna som orsakas av att laga och underhålla avloppsrör och fettavskiljare blir betydligt lägre tack vare den biologiska metoden. Därtill innehåller vår produkt ett naturligt, livsmedelsgodkänt spårämne som har fluorescerande egenskaper. Under filmningen visar det fluorescerande ämnet på vilka ställen i röret mikroberna har samlats på.  På så vis är det lätt att upptäcka eventuella stopp, läckage eller problem i röret. Då är det också lätt att kontrollera att produkten har runnit ända ner till fettavskiljaren. SmartPipe System Oy:s BL-20 är det enda för rörledningar avsedda biologiska underhållsmedlet som har denna fluorescerande egenskap.

Be om en offert på vår underhållstjänst genom att fylla i blanketten