Miljövänlig teknologi

Miljövänlig teknologi

Teknologin som vi utnyttjar i vår tjänst är miljövänlig och baserar sig på en naturlig, biologisk rengöringsprocess. Vår metod har sitt ursprung i en biologisk rengöringsmetod som har använts vid vattenreningsverk sedan 1920-talet. Modern avloppsvattenrening sker genom att odla aktiva mikrobstammar i vattenreningsverkets reningsbassänger.

 

Avlopp kan också underhållas med enzymatiska metoder. Dessa metoder går ut på enzymer som gör det organiska avfallet flytande. Då flyter avfallet lätt vidare i avloppssystemet. Materialet som nedbryts av enzymer nedbryts dock inte helt och hållet, utan det återgår lätt till sin fasta form och orsakar problem senare i avloppsreningsprocessen. Användning av enzymbaserade produkter är förbjudet i många länder på grund av detta.

Be om en offert på vår underhållstjänst genom att fylla i blanketten