Biotroop BL-20

Biotroop BL-20 är mycket effektivt mot fettproblem i avloppsstammar, fettavskiljare och vid vattenrening. När de för användningsobjektet valda mikrobstammarna samarbetar, produceras lipaser som sönderdelar större fett- och oljemolekyler till mindre delar. Mikroberna livnär sig på dessa mindre molekyler och mikrobens ämnesomsättning bryter ner fettet så snabbt att de inte hinner forma stopp. Lipasernas verksamhet frigör fria fettsyror som sänker lösningens pH-värde och skapar således en ogynnsam miljö för oönskade bakterier.  Mikrobstammarna i Biotroop BL-20 har valts på grund av att de är mycket effektiva i den låga pH-miljön i fettavskiljare.

Biotroop BL-20

Biotroop BL-20 är mycket effektivt mot fettproblem i avloppsstammar, fettavskiljare och vid vattenrening. När de för användningsobjektet valda mikrobstammarna samarbetar, produceras lipaser som sönderdelar större fett- och oljemolekyler till mindre delar. Mikroberna livnär sig på dessa mindre molekyler och mikrobens ämnesomsättning bryter ner fettet så snabbt att de inte hinner forma stopp. Lipasernas verksamhet frigör fria fettsyror som sänker lösningens pH-värde och skapar således en ogynnsam miljö för oönskade bakterier.  Mikrobstammarna i Biotroop BL-20 har valts på grund av att de är mycket effektiva i den låga pH-miljön i fettavskiljare.

Mikrobstammarna i produkten bryter ner många olika ingredienser, som till exempel:

 • Vegetabiliska oljor samt rybs- och olivolja
 • Fast fett, som ister och smör
 • Stärkelse, proteiner och cellulosa
 • Fria fettsyror

Biotroop BL-20 innehåller inga emulgeringsmedel, vilket gör den till ett tryggt och effektivt alternativ för underhållande av fettavskiljare, avloppspumpstationer, rörsystem, avlopp och liknande objekt. Produkten omvandlar det organiska avfallet som hamnat i avloppsvattnet till koldioxid och vatten. Produkten är baserad på modern mikrobiell kemi och har en maximal effekt. I bästa fall ger den resultat redan inom några timmar. Lösningens biologiskt lättnedbrytbara och ofarliga ytaktiva ämne minimerar avloppsreningsprocessens skadliga miljöeffekter. Produkten tillverkas i enlighet med standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Biotroop BL-20 för fettavskiljare

Utgångsläge

 • Helt stelnat fett
 • Icke fungerande sensorer
 • Avsevärda luktproblem
 • Ihållande problem med insekter
 • Eventuellt släpper ut fett

8 veckor senare

 • Helt flytande – mängden av fett har minskat
 • Funktionella sensorer
 • Luktproblem har eliminerats
 • Antal insekter har minskat
 • Fettet i pumprummet har avlägsnats

Biotroop BL-20 i rörsystem och avlopp

Utgångsläge

 • 70 % av röret är fyllt med fett
 • Kunder klagar regelbundet över lukter och insekter
 •  Enzymerna har eventuellt fyllt pumpstationen med fett

8 veckor senare

 • 100 % av rörets kapacitet är i användning
 • Lukter har eliminerats och antalet insekter har minskat
 • Pumpstationens funktionalitet har återställts
 • Röret har uppnått total driftsäkerhet