SmartPipe System

SmartPipe System

Ekologiskt susande rör

 

Med vår teknologi och vårt unika servicekoncept hjälper vi våra kunder att hålla avlopp, fettavskiljare och urinoarer i skick. Vi eliminerar effektivt affärsrisker som uppstår på grund av rörsystem och ger tydliga besparingar genom förbättrad driftsäkerhet. För fastigheter har vi utvecklat en heltäckande underhållstjänst som inkluderar alla underhållsåtgärder som behöver göras åt rörledningarna – på ett förebyggande och miljövänligt sätt.

 

SmartPipe Systems Oy är ett finsk tillväxtföretag som specialiserar sig på rörsystem. Vi tillhandahåller en miljövänlig underhållstjänst för rörledgningar vid företag och fastigheter. I våra produkter utnyttjar vi ett för rörledningar avsett, naturligt och mikrobiellt underhållsmedel som är baserat på levande mikrober. Den miljövänliga och enligt hållbarhetsprinciperna tillverkade produkten är en finsk, mikrobiologisk innovation.

 

Vi vill stödja våra kundföretag genom att möjliggöra en oavbruten affärsverksamhet och förbättra arbetsmiljön för deras arbetstagare. Personlig, heltäckande service och utmärkta kunderfarenheter är våra mål! Vårt verksamhetssätt är mycket kundorienterat och vår verksamhetskultur bygger på etiska, transparenta och ärliga verksamhetssätt.

 

Miljövänlighet är viktigt för oss. Med våra produkter och tjänster förbinder vi oss till att bidra till miljöns välbefinnande och till att utveckla mer hållbara sätt att driva affärsverksamheter när det gäller rörledningar och deras skick. Hållbara principer utgör grunden till vårt tankesätt och syns i hela vår verksamhet, från produkttillverkning och -distribution till sopsortering vid våra verksamhetsställen. Miljömedvetenhet kännetecknar all vår verksamhet.

Miljö

Gröna värden

Vårt ansvar

Livscykelhantering

Miljö

Vårt ansvar

Gröna värden

Livscykelhantering

Varför välja oss?

När vi doserar en aktiv mikrobstam på rätt ställe mellan rätta tidsintervaller och på ett optimalt och smart sätt, är det garanterat att vi kommer att nå goda resultat.

Vi lovar att inom några veckor är stopp blott ett illaluktande minne.

Vi erbjuder en äkta tjänst och följer med avloppets skick månatligen, samtidigt som vi utför underhållsåtgärderna.

Vi erbjuder ett riskfritt sätt att starta samarbetet med oss. Teckna ett pilotavtal med oss så ser du att vårt servicelöfte om stoppfria och luktfria avlopp håller.

Vi filmar rören i början och slutet av pilotperioden så att du kan se med egna ögon hur vårt samarbete har påverkat rörens skick.

Vi eliminerar affärsrisker som är förknippade med avlopp.

Vår tjänst ger också tydliga besparingar tack vare färre driftsavbrott och längre tömningsintervaller för fettavskiljare.