Referenser

Smartpipe referenssi Hilton hotelli

Det livliga flygplatshotellet hittade en effektiv lösning mot de obehagliga lukterna i toaletterna. Stora antal dagliga besökare belastar avlopp hårt. SmartPipes biologiska underhållsmetod för rörledningar hade en snabb effekt – alla lukter försvann och kom inte tillbaka. Medlet, som ska hällas i rören mot natten, både rengör och underhåller rören. Att produkten är ekologisk och hållbar uppskattas också av det Svanenmärkta hotellet.

 

Hotellet Hilton Helsinki Airport hittade en fungerande, ekologisk lösning på sitt avloppsproblem.

Smartpipe referenssi Ravintola Löyly

Ett förtretligt luktproblem vid entrén fick restaurang Löyly att börja använda SmartPipes biologiska underhållsmetod. Mikroblösningen håller avloppen rena och förlänger fettavskiljarens tömningsintervall. Biotroop är ett i Finland tillverkat rörunderhållsmedel som bryter ner fett och underhåller rörledningar. Tack vare den naturliga processen är den också ett miljövänligt val.

 

Restaurang Löyly håller sin fettavskiljare och sina avloppsrör rena med Biotroop.

smartpipe-referenssit-asoy-pursimiehenkatu

SmartPipes biologiska underhållsmetod för rör testades i ett flerbostadshus. När rörledningarna i byggnaden, som har byggts på 1930-talet, filmades visade det sig att rören var överlastade. Nu doseras en mikrobiell lösning i rören av en automatisk dispenser. Lösningen avlägsnar allt organiskt avfall och bildar en skyddande film på rörets inre yta, vilket hjälper att hålla dem rena. Detta skär ner fastighetens underhållskostnader och maximerar rörledningarnas livscykel.

 

Bostadsaktiebolaget As Oy Pursimiehenkatu 11 i Helsingfors sköt upp sin stamrenovering med hjälp av SmartPipe.

Våra kunder