Köpcentrum och affärslokaler

Dina avlopp kan utgöra en affärsrisk – vi hjälper dig eliminera risken och spara pengar!

För köpcentrum och fastigheter har vi utvecklat en heltäckande underhållstjänst som inkluderar alla underhållsåtgärder som behöver göras åt rörledningarna – på ett förebyggande och miljövänligt sätt.

För köpcentrum och fastigheter har vi utvecklat en heltäckande underhållstjänst som inkluderar alla underhållsåtgärder som behöver göras åt rörledningarna – på ett förebyggande och miljövänligt sätt.

Har ni problem med igensatta eller luktande avlopp? Är ni tvungna att tömma den igentäppta fettavskiljare hela tiden?

 

Vi hjälper. Vi eliminerar luktproblem och öppnar igensatta avlopp och urinoarer. Vi ser till att er fettavskiljare fyller lagens krav och fungerar på ett sätt som minskar mängden av organiskt avfall som hamnar i avloppet. Detta leder till längre tömningsintervaller och tydliga besparingar.

 

Med vår teknologi och vårt unika servicekoncept hjälper vi fastigheter och köpcentrum att hålla sina rörledningar i skick. Vi eliminerar effektivt affärsrisker som uppstår på grund av rörsystem och ger tydliga besparingar genom förbättrad driftsäkerhet. Vår tjänst möjliggör en störningsfri affärsverksamhet och bättre arbetsförhållanden för arbetstagare.

Har ni problem med igensatta eller luktande avlopp? Är ni tvungna att tömma den igentäppta fettavskiljare hela tiden?

 

Vi hjälper. Vi eliminerar luktproblem och öppnar igensatta avlopp och urinoarer. Vi ser till att er fettavskiljare fyller lagens krav och fungerar på ett sätt som minskar mängden av organiskt avfall som hamnar i avloppet. Detta leder till längre tömningsintervaller och tydliga besparingar.

 

Med vår teknologi och vårt unika servicekoncept hjälper vi fastigheter och köpcentrum att hålla sina rörledningar i skick. Vi eliminerar effektivt affärsrisker som uppstår på grund av rörsystem och ger tydliga besparingar genom förbättrad driftsäkerhet. Vår tjänst möjliggör en störningsfri affärsverksamhet och bättre arbetsförhållanden för arbetstagare.

Vår okomplicerade servicemodell

smartpipe-ikoni-1

Kartläggning över ert rörsystem och era fettavskiljare

smartpipe-ikoni-2

Teckning av tjänsteavtal

smartpipe-ikoni-3

Montering av dispenser

smartpipe-ikoni-4

Tidsbestämda serviceåtgärder och regelbundna filminspektioner

När du börjar samarbeta med oss, lovar vi att om en vecka är lukterna blott ett minne. Vi erbjuder en äkta tjänst och följer med dina avlopps skick månatligen, samtidigt som vi utför underhållsåtgärderna.

 

Vi erbjuder ett riskfritt sätt att starta samarbetet med oss. Teckna ett pilotavtal med oss så ser du att vårt servicelöfte om luktfria avlopp håller. Om du vill kan vi filma rören i början och slutet av pilotperioden så att du kan se med egna ögon hur vårt samarbete har påverkat rörens skick. Vi eliminerar affärsrisker som är förknippade med avlopp. Vår tjänst ger också tydliga besparingar tack vare färre driftsavbrott och längre tömningsintervaller för fettavskiljare.

När du börjar samarbeta med oss, lovar vi att om en vecka är lukterna blott ett minne. Vi erbjuder en äkta tjänst och följer med dina avlopps skick månatligen, samtidigt som vi utför underhållsåtgärderna.

 

Vi erbjuder ett riskfritt sätt att starta samarbetet med oss. Teckna ett pilotavtal med oss så ser du att vårt servicelöfte om luktfria avlopp håller. Om du vill kan vi filma rören i början och slutet av pilotperioden så att du kan se med egna ögon hur vårt samarbete har påverkat rörens skick. Vi eliminerar affärsrisker som är förknippade med avlopp. Vår tjänst ger också tydliga besparingar tack vare färre driftsavbrott och längre tömningsintervaller för fettavskiljare.

Så här börjar du använda våra tjänster

kartoitus

Kartläggning över kundens behov och värderingar

ratkaisuehdotus

Utarbetande av ett lösningsförslag och gemensam utvärdering

sopimus

Beslut om att genomföra projektet

Be om en offert på vår underhållstjänst genom att fylla i blanketten