Lösningar

Vi hjälper ditt företag att hålla era rörledningar rena, luktfria och fungerande.  Med vår tjänst håller du ditt rör- och avloppssystem i skick och förlänger dess livslängd.

Vi hjälper ditt företag att hålla era rörledningar rena, luktfria och fungerande.  Med vår tjänst håller du ditt rör- och avloppssystem i skick och förlänger dess livslängd.

Underhåll av rörsystem i restauranger

Vi hjälper restauranger att hålla rören i gott skick och luktfria. Vi ser till att affärsverksamheten fortsätter utan störningar och att arbetstagarna får bättre arbetsförhållanden.

Underhåll av rörsystem i affärsfastigheter

Vår teknologi och vårt unika servicekoncept håller rörsystem i skick. Vi eliminerar effektivt affärsrisker som kan uppstå på grund av problem med rör, och den förbättrade driftsäkerheten ger dessutom betydliga besparingar.

Underhåll av rörsystem i flerbostadshus

Vi hjälper er maximera livslängden av flerbostadshusets rör, eliminerar stopp och lukter samt förbättrar boendekvaliteten genom förbättrad driftsäkerhet.

Vår okomplicerade servicemodell:

smartpipe-ikoni-1

Kartläggning över ert rörsystem och era fettavskiljare

smartpipe-ikoni-2

Teckning av tjänsteavtal

smartpipe-ikoni-3

Montering av dispenser

smartpipe-ikoni-4

Tidsbestämda serviceåtgärder och regelbundna filminspektioner

Varför välja oss?

När vi doserar en aktiv mikrobstam på rätt ställe mellan rätta tidsintervaller och på ett optimalt och smart sätt, är det garanterat att vi kommer att nå goda resultat.

Vi lovar att inom några veckor är stopp blott ett illaluktande minne.

Vi erbjuder en äkta tjänst och följer med avloppets skick månatligen, samtidigt som vi utför underhållsåtgärderna.

Vi erbjuder ett riskfritt sätt att starta samarbetet med oss. Teckna ett pilotavtal med oss så ser du att vårt servicelöfte om stoppfria och luktfria avlopp håller.

Vi filmar rören i början och slutet av pilotperioden så att du kan se med egna ögon hur vårt samarbete har påverkat rörens skick.

Vi eliminerar affärsrisker som är förknippade med avlopp.

Vår tjänst ger också tydliga besparingar tack vare färre driftsavbrott och längre tömningsintervaller för fettavskiljare.

Så här börjar du använda våra tjänster

kartoitus

Kartläggning över kundens behov och värderingar

ratkaisuehdotus

Utarbetande av ett lösningsförslag och gemensam utvärdering

sopimus

Beslut om att genomföra projektet

Be om en offert på vår underhållstjänst genom att fylla i blanketten