Lösningar

Vi hjälper ditt företag att hålla era rörledningar rena, luktfria och fungerande.  Med vår tjänst håller du ditt rör- och avloppssystem i skick och förlänger dess livslängd.

Vi hjälper ditt företag att hålla era rörledningar rena, luktfria och fungerande.  Med vår tjänst håller du ditt rör- och avloppssystem i skick och förlänger dess livslängd.

Rörledningsunderhåll i restauranger

Vi erbjuder lösningar för att säkerställa oavbruten verksamhet, fördelaktigare omständigheter åt personalen samt operativa och luktfria rörledningar och avlopp.

Rörledningsunderhåll i affärsfastigheter

Det huvudsakliga syftet med vår teknologi och unika servicekoncept är att förlänga livscykeln av avloppssystem. Avlägsnandet av finansiella risker angående problem i rörledningar leder till betydliga besparningar.

Rörledningsunderhåll i flerbostadshus

Vår produkt främjar en förlängd livscykel av rörledningsnätverket i fastigheter. Igensatta avlopp orsakar oönskade lukter och insektsproblem. Avlägsnandet av dessa leder till en förbättrad livskvalitet i lägenheter.

Vår okomplicerade servicemodell:

smartpipe-ikoni-1

Kartläggning över ert rörsystem och era fettavskiljare

smartpipe-ikoni-2

Teckning av tjänsteavtal

smartpipe-ikoni-3

Montering av dispenser

smartpipe-ikoni-4

Tidsbestämda serviceåtgärder och regelbundna filminspektioner

Varför välja oss?

När vi doserar en aktiv mikrobstam på rätt ställe mellan rätta tidsintervaller och på ett optimalt och smart sätt, är det garanterat att vi kommer att nå goda resultat.

Vi lovar att inom några veckor är stopp blott ett illaluktande minne.

Vi erbjuder en äkta tjänst och följer med avloppets skick månatligen, samtidigt som vi utför underhållsåtgärderna.

Vi erbjuder ett riskfritt sätt att starta samarbetet med oss. Teckna ett pilotavtal med oss så ser du att vårt servicelöfte om stoppfria och luktfria avlopp håller.

Vi filmar rören i början och slutet av pilotperioden så att du kan se med egna ögon hur vårt samarbete har påverkat rörens skick.

Vi eliminerar affärsrisker som är förknippade med avlopp.

Vår tjänst ger också tydliga besparingar tack vare färre driftsavbrott och längre tömningsintervaller för fettavskiljare.

Så här börjar du använda våra tjänster

kartoitus

Kartläggning över kundens behov och värderingar

ratkaisuehdotus

Utarbetande av ett lösningsförslag och gemensam utvärdering

sopimus

Beslut om att genomföra projektet

Be om en offert på vår underhållstjänst genom att fylla i blanketten