Hur kan jag förlänga rörledningarnas livscykel?

Rörledningarnas skick försämras på grund av det organiska avfallet som hamnar i rörsystemet med avloppsvattnet och lagras på rörets inre yta med tiden. Det organiska avfallet är fett, stärkelse, cellulosa, protein och svavelväte. Det förorsakar röret att falla sönder eftersom nedbrytningsprocessen av det organiska materialet bildar svavelväteföreningar som gör röret skörare. Svavelvätet och svavelgasen bildar en så kallad gasficka vid rörets övre yta. Då dessa är i beröring med rörytan, bildas svavelsyra som fräter sönder röret.

 

Organiskt avfall som hamnar in i rörledningarna kan bilda stopp. Avfallsslam i avloppssystemet får avloppsvattnet att flöda långsammare, och annat avfall kan lätt fästa sig på det. Avloppsvatten och avfallsslam som strömmar genom röret nöter inte på röret. Däremot är det avfallslammets nedbrytningsprocess som gör rör skörare och bildar dåliga lukter. Detta gör också rörets livslängd kortare.

 

Organiskt avfall hamnar i avloppet på många olika sätt. I kök produceras organiskt avfall i samband med matlagning. Energieffektiva diskmaskiner har blivit allt vanligare, vilket betyder att disk tvättas med mindre, och dessutom kallare, vattenmängder och då händer det lätt att organiskt avfall blir kvar i rörsystemet. Under de senaste två årtiondena har problem med rör ökat i takt med att toaletter med dubbel spolfunktion blivit allt vanligare. Den snålspolande funktionen skapar inte ett flöde som skulle skölja röret tillräckligt effektivt. Vattenfria urinoarer däremot kan bilda urinstenar i rören, vilket bildar stopp.

 

Rörsystem kan rengöras och dess skick kan förbättras med till exempel högtrycksspolning Högtrycksspolning är dock en rätt dyr metod då den kräver professionell expertis och utrustning. Rörsystemet kan även rengöras med olika kemiska produkter. Tyvärr innehåller många av dessa ämnen miljöskadliga ämnen och gift.

 

I nästan hundra år har vattenreningsverk använt sig av biologiska vattenreningsprocesser. Dessa vattenreningsprocesser har inspirerat oss att utveckla en biologisk produkt för rörsystem. Denna av SmartPipe System Oy tillverkade produkten innehåller fem olika mikrobstammar som äter upp det organiska avfallet som samlats i rörledningarna. Dessa icke-patogena, eller icke-sjukdomsframkallande, mikroorganismer doseras i rörledningen där de sedan fortsätter leva och hålla ledningen ren. När mikroorganismerna äter upp det organiska avfallet, elimineras samtidigt dåliga lukter och stopp som orsakats av avfallsslammet. När röret blir rent, upphör processen som gör röret skört och slitet då svavelgaser inte längre bildas.

 

När du rengör rörledningen med hjälp av biologiska rengöringsmetoder, flyttar du också behovet att göra en stamrenovering framåt. Fastighetsägare sparar i renoveringskostnader. Dessutom skär metoden ner underhållskostnader då onödiga servicebesök, högtrycksspolningar och vattenskador minskar, luktproblem elimineras och boendebekvämligheten blir bättre. I restauranger kan biologiska rengöringsmetoder dessutom förbättra fettavskiljarens funktion. Fettavskiljarens tömningsintervall blir avsevärt längre, underhållsbehovet minskar och behovet av att använda kemiska öppningsmedel blir bort. Biologiska metoder är förutom rörvänliga också miljövänliga eftersom de inte innehåller ämnen som skadar miljön.