Putkistoystävällinen puhdistus

Putkistoystävällinen puhdistus

Orgaanisen jätteen eli rasvan, tärkkelyksen, selluloosan ja proteiinin kertyminen putkistoon ja rasvanerotuskaivoihin aiheuttaa monenlaisia ongelmia kuten tukkeumia, hajuhaittoja, rikkivedyn muodostumista ja siten putkiston kunnon heikkenemistä. Orgaaninen jäte myös houkuttelee hyönteisiä ja luo oivat lisääntymisolosuhteet esim. banaanikärpäsille. Nämä tekijät voivat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä kohonneiden liiketoimintariskien tai korotettujen jätevesimaksujen muodossa.

 

Palvelukonseptimme on rakentunut kestävän kehityksen periaatteiden ympärille. Käytämme aina parhaita mahdollisia, ympäristöystävällisiä  ja turvallisia tuotteita. Tuotteemme pohjautuvat kehittämäämme mikrobipohjaiseen liuoskoostumukseen, joka sisältää suotuisan yhdistelmän erilaisia eläviä mikrobikantoja. Nämä mikrobit käyttävät orgaanista jätettä ravinnokseen ja puhdistavat siten viemäriputkistoa ja rasvanerotuskaivoa vähentäen samalla putkiston kannalta haitallisten rikkikaasujen muodostusta. Mikrobit jättävät jälkeensä vettä ja hiilidioksidia.

 

Putkistoystävällisen tuotteemme avulla putkisto puhdistuu ja näin voidaan ehkäistä tukosten muodostumista. Mikrobit kulkeutuvat myös rasvanerotuskaivoon poistaen sieltäkin orgaanisen jätteen määrää, vähentäen hajuhaittoja ja pidentäen merkittävästi rasvanerotuskaivon tyhjennysväliä. Orgaanisen jätteen vähäisempi määrä viemäriputkistossa ja rasvanerotuskaivossa parantaa niiden toimintaa ja pidentää elinkaarta siirtäen mm. putkien haurastumisesta johtuvaa putkiremontoinnin tarvetta. Orgaanisen jätteen määrän vähennys poistaa hajuhaittojen ja hyönteisten esiintymistä.

 

Ympäristön kannalta mikrobipohjainen tuotteemme vähentää jätevesien ympäristökuormitusta ja helpottaa jäteveden puhdistusprosessia. Viemäriputkiston ja rasvanerotuskaivon korjaus- ja huoltokulut pienenevät mikrobipohjaisen menetelmän kautta merkittävästi. Tämän lisäksi tuotteemme sisältää luonnonmukaista mutta ominaisuuksiltaan fluoresoivaa elintarvikehyväksyttyä merkkiainetta. Tämä fluoresoiva ainesosa näyttää putkistoja kuvatessa ne kohdat, joihin mikrobeja on kerääntynyt. Tällöin voidaan tutkittaessa helposti havaita putkistossa mahdollisesti esiintyviä tukoksia, vuoto- tai ongelmakohtia. Tuoteen kulkeutuminen rasvanerotuskaivoon asti on tällöin myös helppo havaita. SmartPipe System Oy:n BL-20 tuote on ainoa markkinoilla oleva mikrobipohjainen putkiston hoitotuote, josta löytyy tämä fluoresoiva ominaisuus.

Tutustu esitteeseemme: SmartPipe esite

Pyydä kunnossapito­palvelustamme tarjous lomakkeella