Mikrobi vai entsyymi? Putkiston puhdistusmenetelmien vertailu

Putkiston puhdistamiseen ja tukosten poistamiseen on olemassa erilaisia tuotteita. Monet tuotteet ovat kuitenkin ympäristön kannalta haitallisia, sillä ne sisältävät haitallisia tai myrkyllisiä aineita. Tällä hetkellä yleisimmät puhdistusmenetelmät pohjautuvat entsyymeihin tai mikrobeihin. Nämä menetelmät toimivat viemäriputkistossa näennäisesti samalla tavalla poistaen ongelmia mutta niiden vaikutukset ympäristön ja myöhemmän vedenpuhdistusprosessin kannalta ovat merkittävästi erilaisia.

Entsyymipohjainen puhdistusprosessi liuottaa rasvan kemiallisesti muuttaen sen koostumuksen kiinteästä nestemäiseksi, jolloin se poistuu helpommin putkistosta. Rasva kuitenkin palautuu takaisin kiinteään olomuotoon vedenpuhdistuksen myöhemmissä vaiheessa aiheuttaen monia ongelmia esimerkiksi vedenpuhdistamoilla. Tämän vuoksi entsyymipohjaisten puhdistusmenetelmien käyttö on monissa maissa ja kaupungeissa kokonaan kiellettyä – näin on esimerkiksi Ruotsissa. Entsyymipuhdistus ei myöskään poista tai liuota rasvan lisäksi muuta orgaanista jätettä, jolloin se ei estä putkistoa haurastuttavan rikkivedyn muodostumista putkistossa.

Mikrobipohjainen putkiston puhdistusmenetelmä on monella tapaa entsyymipohjaista menetelmää parempi ja fiksumpi valinta. Mikrobit käyttävät ravinnokseen rasvan ohella kaikkea orgaanista jätettä, jolloin se estää haitallisen, putkistoa haurastuttavan rikkivedyn muodostumista putkistoon. Näin putkiston käyttöikä pitenee. Mikrobit käyttävät rasvan ja orgaanisen jätteen ravinnokseen jättäen jälkeensä vain vettä ja hiilidioksidia. Tämä on eduksi myöhemmän jäteveden puhdistusprosessin kannalta, koska se vähentää jätteen määrää jätevedenpuhdistuksessa. Mikrobipohjainen menetelmä on myös ympäristön kannalta hyvä ja ystävällinen valinta, sillä se perustuu luonnolliseen prosessiin haitallisten kemiallisten aineiden käytön sijaan. Kiinteistön käyttäjille mikrobipohjainen menetelmä näkyy paitsi alentuneiden huoltokustannusten muodossa myös vähentyneinä hajuhaittoina. Oheiseen taulukkoon olemme koonneet vertailun keskeisimmistä eroista entsyymi- ja mikrobipohjaisten puhdistusmenetelmien välillä.

 

TAULUKKO: Yleisempien putkiston puhdistusmenetelmien vertailu: entsyymipohjainen ja mikrobipohjainen puhdistus.

taulukko entsyymipuhdistuksesta