Adatkezelési tájékoztató

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a SmartPipe Systems Oy adatvédelmi és adatvédelemi politikája az EU általános adatvédelmi rendeletének (2016/679, “GDPR”) és az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Készült 2020. április 1-jén.

 1. Adatkezelő

Finnország

SmartPipe System Oy
Ohtolankatu 1
01510 Vantaa

Magyarország

Plum Magyarország Kft.

H-8200 Veszprém, Erdész utca 4.

 1. A nyilvántartásért felelős kapcsolattartó személy

Finnország – Marco Poulsen, tel. +358 400 604 401

Magyarország – Czefernek Péter, tel. +36 88 326 006

 

 1. Nyilvántartás neve

A SmartPipe Systems Oy értékesítési és marketing nyilvántartása

 

 1. A személyes adatok nyilvántartásának jogalapja és célja

A SmartPipe Systems Oy értékesítési és marketing nyilvántartását a SmartPipe Systems Oy szolgáltatásainak és rendezvényeinek közvetlen marketingjére és hasonló tevékenységekre, például ügyfélkommunikációra, új ügyfelek megszerzésére, ügyfél-visszajelzések gyűjtésére és egyéb üzleti célokra használják. Az adatok felhasználhatók a vállalat fejlesztéséhez, statisztikai célokra és online szolgáltatásaink személyre szabottabb, célzottabb tartalmának kialakításához. A vállalat az ügyfél- és szolgáltatási kapcsolatok fenntartásához partnereket vehet igénybe, ami azt jelenti, hogy a nyilvántartási adatok egy része a technikai követelmények miatt a partner szervereire kerülhet. Az adatok feldolgozása kizárólag a céggel való ügyfélkapcsolatok fenntartása és létrehozása érdekében történik technikai felületeken keresztül. A vállalat jogosult az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatokat elektronikus formában vagy írásban közzétenni, kivéve, ha ezt az ügyfél kifejezetten megtiltja. Az “írásbeliség” alatt ebben az összefüggésben a közvetlen reklámozásra szolgáló postai matricákat vagy azzal egyenértékű dolgokat értjük. Az ügyfélnek joga van megtiltani az adatok közzétételét a nyilvántartás kapcsolattartójának tájékoztatásával.

 

 1. A nyilvántartás adattartalma

Az értékesítési és marketing nyilvántartás az érintettnek a vállalkozásban, szervezetben vagy a közéletben betöltött feladataira vagy pozíciójára vonatkozó adatokat, valamint az ügyfélszámla kezelésével kapcsolatos egyéb adatokat tartalmaz, mint például:

 • A személy kereszt- és vezetékneve
 • Képviselt szervezet – E-mail cím
 • Postacím – telefonszám
 • Korábbi ügyfélküldeményekre és rendezvényekre szóló meghívókra vonatkozó adatok
 • Ajánlatkérésekkel és ügyféltalálkozókkal kapcsolatos megbeszélések adatai
 1. Rendszeres adatforrások

Az értékesítési és marketingnyilvántartásban tárolt adatokat elsősorban az ügyfelektől e-mail üzenetek, névjegykártyák, illetve telefonbeszélgetések vagy személyes találkozók során kapjuk. Az adatok más érdekelt felektől is beszerezhetők, például a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon vagy más hasonló módon, valamint a SmartPipe System Oy ERP-jéből.

 1. Rendszeres adatközlés és az adatok EU-n vagy EGT-n kívüli továbbítása

Az ügyfelek személyes adatait kizárólag az ügyfélkapcsolatot érintő ügyekben dolgozzuk fel, és az ügyfél engedélye nélkül nem adjuk ki őket kívülállóknak, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

Az adatokat rendszeresen nem adjuk át harmadik félnek.

Az adatok az ügyféllel egyeztetett mértékben nyilvánosságra hozhatók. Az adatokat az adatkezelő nem továbbítja az EU-n vagy az EGT-n kívülre.

 1. A nyilvántartás védelmének elvei

A nyilvántartást gondosan kezelik, az adatrendszerek által feldolgozott adatokat megfelelően védik. Az adatok gyűjtése tűzfalakkal, jelszavakkal és egyéb technikai eszközökkel védett adatbázisokban történik. Az adatkezelő biztosítja, hogy a tárolt adatokat és a szerver hozzáférési jogosultságokat, valamint a személyes adatok védelme szempontjából kritikus egyéb adatokat bizalmasan és csak azok a munkavállalók kezeljék, akiknek a munkaköri leírásához az tartozik.

 1. Betekintési jog és a hibák kijavításának követeléséhez való jog

A nyilvántartásban szereplő minden személynek joga van ellenőrizni a nyilvántartásban róluk tárolt adatokat, és követelni a hibák kijavítását vagy a hiányos adatok kiegészítését. Ha egy személy ellenőrizni kívánja a róla tárolt adatokat, vagy azok helyesbítését kívánja kérni, írásbeli kérelmet kell küldeni az adatkezelőnek. Az adatkezelő felkéri a kérelmet benyújtó személyt, hogy igazolja személyazonosságát. Az adatkezelő az uniós GDPR-ban meghatározott határidőn belül (általában egy hónapon belül) válaszol az ügyfélnek.

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyéb jogok

A nyilvántartásban szereplő személynek joga van kérni személyes adatainak törlését (“elfeledtetéshez való jog”). Az érintettek a GDPR-ban meghatározott egyéb jogokkal is rendelkeznek, például bizonyos körülmények között korlátozhatják személyes adataik feldolgozását. Az ilyen kérelmeket írásban kell benyújtani az adatkezelőhöz. Az adatkezelő felkéri a kérelmet benyújtó személyt, hogy igazolja személyazonosságát. Az adatkezelő az EU GDPR-ban meghatározott határidőn belül (általában egy hónapon belül) válaszol az ügyfélnek.