Artikel

Artikel

Lider din ejendom af et hastigt voksende problem med dræningsfluer? Vores 100% øko-og mikrobiologiske løsning behandler effektivt alle insektproblemer i rørsystemet. Ophobningen af organisk affald i rør- og fedtudskillerbrønde forårsager en lang række problemer, såsom blokeringer, lugtgener og generel forringelse af rørledningen. Akkumuleret organisk affald......