Slip af med dræningsfluer i afløb med BioTroop´s vedligeholdelsesløsning

Slip af med dræningsfluer i afløb med BioTroop´s vedligeholdelsesløsning

Lider din ejendom af et hastigt voksende problem med dræningsfluer?

Vores 100% øko-og mikrobiologiske løsning behandler effektivt alle insektproblemer i rørsystemet.

Ophobningen af organisk affald i rør- og fedtudskillerbrønde forårsager en lang række problemer,

såsom blokeringer, lugtgener og generel forringelse af rørledningen.

Akkumuleret organisk affald tiltrækker også insekter, hvilket skaber fremragende avlsforhold for dem.

Vores 100% økologiske mikrobiel opløsning BioTroop BL-20 ødelægger vækstbetingelserne for insekter uden toksiner.

Løsningen er markant renere end ethvert andet produkt på markedet.

Hvis det vedligeholdes korrekt, forbedres tilstanden og komforten af rørene i ejendommen.

Det tropiske insekt er en slægtning til myggen.

Du har måske allerede læst om det voksende drænflueproblem.

Clogmia Albipunctata, som er en art af afløbsflue, almindeligvis kendt som badeværelset moth midge, badeværelsets mølflue eller dræningsflue, har spredt sig hurtigt -nu også til Nordeuropa.

Den yngler først og fremmest i rør, hvor der er fugtigt og varmt nok.

Dræningsfluen er uskadelig for mennesker, men indendørs er den en grim følgesvend. Tilstedeværelsen af insekter i alle ejendomme, især i offentlige rum, er altid et uvelkomment fænomen. Konstateres der insekter indendørs, er der ofte allerede tale om et problem, der kræver behandling.

Hvordan man biologisk ødelægger ynglemiljøet for dræningsfluer

Reduktionen af organisk affald i rørene ved hjælp af denne løsning eliminerer samtidig tilstedeværelsen af lugte og insekter- allerede efter kort tid.

De ikke patogene mikrober i BioTroop BL-20 nedbryder og æder alt organisk stof i rørledningen, samtidig brydes vandets overfladespænding. Uden organisk substrat og overfladespænding er rørføringer ikke længere et levedygtigt miljø for insekterne.

En SmartPipe-kunde i Helsinki centrum stod for nylig med et dræningsflueproblem, som ramte folks ubehag i lokalerne. Vores automatiske doseringspumper blev installeret i ejendommens spildevandssystem og løste problemet på få uger.

Samtidig ophørte de lugte, der stammer fra rørføringen og med vedvarende dosering af BL-20 er der nu også længere imellem vedligeholdelsesintervallerne.